Tạo điều kiện cho các hợp tác xã vay vốn ngân hàng

Thứ Tư, 13/06/2018, 23:12 [GMT+7]

Tạo điều kiện cho các hợp tác xã vay vốn ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Theo đó, NHNN Việt Nam yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn của các HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp. Trong đó, tập trung nguồn vốn cho vay đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển, các lĩnh vực thế mạnh, các HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả tại địa phương; khuyến khích các tổ chức tín dụng nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với đối tượng là HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp. Đồng thời, tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, trong đó, có đối tượng thụ hưởng là các HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp như: chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch… NHNN Việt Nam cũng yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nông nghiệp và các thủ tục hành chính liên quan để tháo gỡ khó khăn trong đăng ký giao dịch bảo đảm cho các HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp khi vay vốn ngân hàng…


N.D  

 

.

các thông tin tiện ích