09:10, 13/10/2021

Cam Ranh tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bằng mã QR

Ngày 13-10, UBND TP. Cam Ranh có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR.

Ngày 13-10, UBND TP. Cam Ranh có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR.


UBND TP. Cam Ranh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện quét mã QR đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo kiểm soát, quản lý chặt chẽ, an toàn trong phòng, chống dịch. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của UBND thành phố liên quan đến việc kiểm soát người ra, vào địa điểm và truy vết bằng mã QR; theo dõi đăng ký, quét mã QR địa điểm tại các cơ quan, đơn vị; triển khai giải pháp phân loại mức độ an toàn đối với dịch Covid-19 kết hợp mã QR dành cho cá nhân trên địa bàn thành phố.


UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện tạo mã QR địa điểm tại trụ sở UBND xã, phường; yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã QR theo quy định; thực hiện công tác quản lý đối với các cơ sở đang hoạt động và các địa điểm công cộng; tăng cường theo dõi việc tạo mã và quét mã QR của các cơ sở hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý...


NHẬT THANH