08:09, 20/09/2021

Trang bị flycam hỗ trợ phòng, chống dịch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về chủ trương mua sắm phương tiện bay không người lái (flycam) để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ khác như: phòng, chống thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự…

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về chủ trương mua sắm phương tiện bay không người lái (flycam) để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ khác như: phòng, chống thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự…


UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ nhu cầu thực tế của từng đơn vị, địa phương để thống nhất xác định về số lượng, giá tiền, nguồn kinh phí theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25-9.


Trước đó, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện nay, tại các khu cách ly dân cư tập trung chủ yếu là nhà cao tầng, đường hẻm nên việc quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm của công dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất chủ trương trang bị 10 flycam (khoảng 30-50 triệu đồng/flycam) giám sát từ trên không trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, mỗi địa phương 1 flycam, riêng TP. Nha Trang 3 flycam.


H.Đ