03:09, 08/09/2021

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây cũng là giải pháp góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và bảo đảm hoàn thành tỷ lệ thanh toán trực tuyến (25% tổng số giao dịch thanh toán và 50% thủ tục hành chính có nghĩa vụ tài chính) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo nghị quyết của Chính phủ.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

 

Được biết, từ ngày 16-6 đến 27-8-2021, trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Khánh Hòa đã phát sinh 1.942 lượt giao dịch thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai với tổng số tiền thanh toán trực tuyến gần 2,6 tỷ đồng. Trong đó, dẫn đầu về tổng số tiền thanh toán trực tuyến ở nhóm chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm với hơn 1,5 tỷ đồng; ở nhóm huyện là TP. Nha Trang với gần 142 triệu đồng.

 

N.V