09:07, 10/07/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (tính đến 7 giờ, ngày 10-7-2021)

        

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa