Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 17-7)

Thứ Bảy, 17/07/2021, 12:23 [GMT+7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T