08:07, 17/07/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 16 giờ ngày 16-7 đến 7 giờ ngày 17-7)

Sáng 17-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 16 giờ ngày 16-7 đến 7 giờ ngày 17-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 42 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Sáng 17-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 16 giờ ngày 16-7 đến 7 giờ ngày 17-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 42 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

1994.-BC-PCD-7h-ngay-17.7_09.jpg
1994.-BC-PCD-7h-ngay-17.7_09.jpg

 

Đ.T