12:07, 16/07/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 16-7)

Trưa 16-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 16-7, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

 

 

Trưa 16-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 16-7, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Đ.T