08:07, 16/07/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 7 giờ, ngày 16-7-2021)

     

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa