04:07, 16/07/2021

Đã có 4.185.623 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm tại Việt Nam

Tính đến ngày 15/7/2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm 4.185.623 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, 3.890.947 người đã được tiêm 1 mũi và 294.676 người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Riêng trong ngày 15/7/2021, đã có thêm 21.815 người được tiêm chủng.

Tính đến ngày 15/7/2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm 4.185.623 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, 3.890.947 người đã được tiêm 1 mũi và 294.676 người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Riêng trong ngày 15/7/2021, đã có thêm 21.815 người được tiêm chủng.

 

Theo TTXVN