04:07, 16/07/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 16-7)

Chiều 16-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 16-7, toàn tỉnh không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Chiều 16-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 16-7, toàn tỉnh không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới.