05:07, 16/07/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 16 giờ, ngày 16-7-2021)