Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 16 giờ, ngày 16-7-2021)

Thứ Sáu, 16/07/2021, 17:44 [GMT+7]