Hướng dẫn thí điểm hoạt động tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang

Thứ Ba, 27/09/2022, 22:51 [GMT+7]

Hướng dẫn thí điểm hoạt động tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn thí điểm hoạt động tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang theo đề nghị của Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Sealife Group (gọi tắt Công ty Sealife Group).


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, UBND TP. Nha Trang… tùy theo phạm vi, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Sealife Group thực hiện đúng quy định pháp luật chuyên ngành, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, vệ sinh môi trường trên vịnh Nha Trang. Riêng Sở Du lịch chủ trì rà soát quy định và hồ sơ; có văn bản hướng dẫn cụ thể cho công ty các nội dung liên quan; đồng thời gửi các sở, ngành, cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện.


Trước đó, UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty Sealife Group thí điểm hoạt động tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang trong 12 tháng, bắt đầu từ ngày 2-6; vị trí neo đậu tàu nằm trong khu neo đậu tàu thuyền (khu A) đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố tại Quyết định số 47 ngày 20-1-2015. Công ty đã hoàn thiện phương án thí điểm hoạt động lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang và gửi thông báo đến các sở, ngành về việc đưa tàu Sea Aroma vào thí điểm hoạt động này từ ngày 10-9. Hầu hết các sở, ngành của tỉnh và TP. Nha Trang đồng thuận với phương án hoạt động thí điểm, riêng Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có văn bản phản hồi, đề nghị công ty liên hệ với Sở Du lịch để triển khai việc lấy ý kiến các sở, ngành, cơ quan chức năng và UBND TP. Nha Trang về phương án hoạt động tàu lưu trú du lịch qua đêm trên vịnh Nha Trang nhằm thẩm định phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền. Sau đó, thông báo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến các cơ quan, ban, ngành chức năng của TP. Nha Trang và tỉnh 15 ngày trước khi triển khai thực hiện.  


X.T

.

các thông tin tiện ích