08:08, 31/08/2021

Sở Du lịch Khánh Hòa sẽ mở các lớp đào tạo nhân lực du lịch

Ngày 31-8, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, sở vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh trong ngành Du lịch năm 2021.

 

Ngày 31-8, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, sở vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh trong ngành Du lịch năm 2021.


Theo đó, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị đào tạo mở các lớp đào tạo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch (4 lớp); quản lý khách sạn chất lượng cao (2 lớp); bồi dưỡng ngoại ngữ (1 lớp); bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch: lễ tân (1 lớp). Các lớp học đều được đào tạo theo hình thức trực tuyến.


Sở Du lịch giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa triển khai công tác chiêu sinh, tổng hợp danh sách học viên tham gia các lớp học.


Chương trình phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh trong ngành Du lịch năm 2021 được triển khai bằng ngân sách của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực du lịch của tỉnh. Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, người lao động trong ngành du lịch giảm bớt chi phí đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19.


X.T