10:08, 30/08/2021

Sẽ tổ chức hội thảo xúc tiến hợp tác Khánh Hòa - Saint Petersburg (Liên bang Nga)

Sở Ngoại vụ vừa có văn bản về việc tổ chức hội thảo trực tuyến xúc tiến hợp tác Khánh Hòa - Saint Petersburg (Liên bang Nga). Theo đó, hội thảo dự kiến diễn ra vào chiều 29-9, tại 2 điểm cầu chính ở Khánh Hòa và Saint Petersburg thông qua nền tảng ứng dụng họp trực tuyến Zoom. 

Sở Ngoại vụ vừa có văn bản về việc tổ chức hội thảo trực tuyến xúc tiến hợp tác Khánh Hòa - Saint Petersburg (Liên bang Nga). Theo đó, hội thảo dự kiến diễn ra vào chiều 29-9, tại 2 điểm cầu chính ở Khánh Hòa và Saint Petersburg thông qua nền tảng ứng dụng họp trực tuyến Zoom.  

 

Du khách Nga tham quan chùa Long Sơn vào năm 2020.  Ảnh:  Xuân Thành

Du khách Nga tham quan chùa Long Sơn vào năm 2020. Ảnh: Xuân Thành


Hội thảo trực tuyến là dịp xúc tiến quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và TP. Saint Petersburg trong thời gian tới trên các lĩnh vực du lịch, y tế. Thông qua đó, các đơn vị, doanh nghiệp sẽ kết nối, quảng bá hình ảnh Khánh Hòa và Saint Petersburg đến người dân hai địa phương nhằm đẩy mạnh hoạt động du lịch của hai bên; các viện nghiên cứu, bệnh viện kết nối, trao đổi nội dung về y tế, nhằm đẩy mạnh hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực trong các chuyên ngành y tế hai bên.


Để hội thảo diễn ra thành công, Sở Ngoại vụ sẽ chủ trì xây dựng đề án tổ chức hội thảo; tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa các kế hoạch, chương trình hội thảo và những nội dung liên quan. Sở Du lịch, Sở Y tế và một số sở, ngành liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chuẩn bị thực hiện các nội dung cần thiết phục vụ hội thảo trực tuyến.


N.T