10:05, 29/05/2020

Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Ngày 29-5, Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch trong tình hình mới, góp phần tuyên truyền về Nha Trang – điểm đến an toàn.

Ngày 29-5, Sở Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch trong tình hình mới, góp phần tuyên truyền về Nha Trang – điểm đến an toàn.

 

Các hướng dẫn viên du lịch tham gia lớp cập nhật kiến thức
Các hướng dẫn viên du lịch tham gia lớp cập nhật kiến thức

 

Tại khóa học, hơn 100 hướng dẫn viên du lịch đã được phổ biến kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc hướng dẫn viên; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới; hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho khách du lịch; phổ biến Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, qua lớp học, sở mong muốn các hướng dẫn viên sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình được tốt hơn, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa, xứng đáng là đại sứ du lịch của đất nước, địa phương và doanh nghiệp.

 

VĂN KỲ