11:12, 09/12/2019

Chậm triển khai Chương trình hành động "Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn"

Sáng 9-12, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp lấy ý kiến, thống nhất báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14 ngày 24-7-2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08 ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn (gọi tắt là Chương trình hành động số 14) trên địa bàn tỉnh.

Sáng 9-12, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp lấy ý kiến, thống nhất báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14 ngày 24-7-2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08 ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn (gọi tắt là Chương trình hành động số 14) trên địa bàn tỉnh.


Theo đánh giá của đoàn giám sát, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14 của UBND tỉnh còn chậm. Tháng 7-2017, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 14 nhưng đến cuối tháng 2-2018, UBND tỉnh mới có Quyết định số 480 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với 14 nội dung công việc cho Sở Du lịch và các sở, ngành liên quan. Đến nay, UBND tỉnh mới hoàn thành 5/14 nội dung công việc đã đề ra. Việc chậm ban hành các văn bản triển khai Chương trình hành động số 14 đã làm cho ngành Du lịch bị động trong việc triển khai cụ thể hóa việc quy hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực… Trong quá trình triển khai Chương trình hành động số 14, UBND tỉnh chưa đưa ra được những chính sách dài hạn để “phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn” như: Tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa; tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển sản phẩm mới; ưu đãi các vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du lịch…


Tại cuộc họp, các thành viên đoàn giám sát cơ bản thống nhất dự thảo báo cáo, tuy nhiên một số ý kiến đề nghị cần phân nhóm những tồn tại, hạn chế (chủ quan),  khó khăn, vướng mắc (khách quan), từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp phù hợp.


X.T