07:12, 09/12/2019

11 tháng, đón hơn 6,5 triệu lượt khách

Theo ước tính của Sở Du lịch, đến hết tháng 11-2019, toàn tỉnh Khánh Hòa đón hơn 6,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có gần 3,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 29%. Doanh thu lưu trú du lịch ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Theo ước tính của Sở Du lịch, đến hết tháng 11-2019, toàn tỉnh Khánh Hòa đón hơn 6,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có gần 3,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 29%. Doanh thu lưu trú du lịch ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Du khách vui chơi ở Khu Du lịch suối Hoa Lan.

Du khách vui chơi ở Khu Du lịch suối Hoa Lan.


Hiện nay, khách du lịch Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu khách quốc tế đến Khánh Hòa. Đến hết tháng 10 năm 2019, toàn tỉnh đón gần 2,2 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng gần 38% so với cùng kỳ; hơn 377.500 lượt khách Nga, tăng gần 3,5%; 210.000 lượt khách Hàn Quốc, tăng 257%. Các thị trường khách: Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc… tiếp tục giảm, trong đó thị trường Anh, Pháp, Canada giảm từ 8 đến 17% so với cùng kỳ năm 2018.


X.T