11:04, 19/04/2019

3 tháng, tăng gần 2.000 phòng lưu trú

Theo thống kê của Sở Du lịch, đến hết tháng 3-2019, toàn tỉnh có 770 cơ sở lưu trú với 41.344 phòng. Trong đó, có 24 cơ sở lưu trú 5 sao với 11.244 phòng, 23 cơ sở hạng 4 sao với hơn 3.700 phòng, 36 cơ sở 3 sao với 2.821 phòng; còn lại là các phòng hạng thấp và phòng chưa làm thủ tục xếp hạng.

Theo thống kê của Sở Du lịch, đến hết tháng 3-2019, toàn tỉnh có 770 cơ sở lưu trú với 41.344 phòng. Trong đó, có 24 cơ sở lưu trú 5 sao với 11.244 phòng, 23 cơ sở hạng 4 sao với hơn 3.700 phòng, 36 cơ sở 3 sao với 2.821 phòng; còn lại là các phòng hạng thấp và phòng chưa làm thủ tục xếp hạng.


Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tăng 20 cơ sở lưu trú với gần 2.000 phòng so với cuối năm 2018. Dự tính cuối năm nay, lượng phòng lưu trú của Khánh Hòa có thể đạt đến gần 50.000 phòng. Do số phòng lưu trú tăng nhanh, nên dù lượng khách du lịch lưu trú tăng khá cao nhưng công suất phòng vẫn ở mức thấp.

 

Ước tính, 3 tháng đầu năm, công suất phòng của các cơ sơ lưu trú chỉ đạt 47,63%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (71,79%). Trong đó, công suất phòng loại từ 3 - 5 sao đạt 58,43%, hạng 1 - 2 sao chỉ đạt 30,61%.


X.T