10:08, 19/08/2016

Triển khai kế hoạch giám sát giá dịch vụ du lịch

Ngày 19-8, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về giá dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19-8, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về giá dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.


Theo kế hoạch, từ ngày 10-9, đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiến hành giám sát tại UBND tỉnh, UBND TP. Nha Trang, UBND thị xã Ninh Hòa, các sở: Du lịch, Công thương, Tài chính và một số doanh nghiệp du lịch về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giá dịch vụ du lịch giai đoạn 2011 - 2015. Kết thúc đợt giám sát, đoàn sẽ báo cáo kết quả giám sát lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 25-9.


N.T