11:08, 18/08/2016

Thảo luận phương thức thống kê số liệu ngành Du lịch và Công thương

Sáng 18-8, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch và Cục Thống kê tỉnh về hệ thống chỉ tiêu, số liệu liên quan đến ngành Công thương và Du lịch.

Sáng 18-8, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch và Cục Thống kê tỉnh về hệ thống chỉ tiêu, số liệu liên quan đến ngành Công thương và Du lịch.


Thời gian qua, số liệu thống kê về lĩnh vực công thương và du lịch của 2 ngành có nhiều chênh lệch so với số liệu của Cục Thống kê tỉnh. Đặc biệt, các chỉ tiêu, số liệu của ngành Du lịch như: doanh thu, lượt khách, khách lưu trú… chưa có sự thống nhất giữa các đơn vị. Điều này ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đối với ngành Du lịch, Công Thương.


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Sơn Hải đề nghị Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Du lịch lập kế hoạch, dự toán để thực hiện việc điều tra, thống kê mức độ chi tiêu của khách du lịch trên địa bàn tỉnh; thảo luận phương thức thống kê số liệu doanh thu ngành du lịch gồm những tiêu chí gì (lượt khách, nhà hàng, lữ hành, vận chuyển…) đề xuất UBND tỉnh. Đối với ngành Công thương, trong báo cáo 6 tháng và cuối năm về xuất khẩu của tỉnh, ngoài số liệu về doanh số cần phân tích nguyên nhân làm cho doanh số tăng hoặc giảm (do giá cả thị trường hay khối lượng xuất khẩu)…


H.DUNG