11:08, 17/08/2016

Đình chỉ hoạt động của các bè, nhà hàng nổi không đủ điều kiện

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố thực hiện tăng cường quản lý hoạt động của bè nổi, nhà hàng nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường thủy.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có đề nghị Sở Giao thông vận tải (GTVT) các tỉnh, thành phố thực hiện tăng cường quản lý hoạt động của bè nổi, nhà hàng nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường thủy.


Theo đó, Sở GTVT các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng hoạt động của bè nổi, nhà hàng nổi kinh doanh ăn uống trên đường thủy tại địa phương. Cơ quan chức năng cương quyết đình chỉ hoạt động của các bè nổi, nhà hàng nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống không đủ điều kiện hoạt động theo quy định; đồng thời hướng dẫn chủ bè nổi, nhà hàng nổi về đăng ký, đăng kiểm và các quy định có liên quan để bảo đảm điều kiện hoạt động.


Các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành các quy định để quản lý đối với bè nổi có kinh doanh ăn uống không thuộc diện phải đăng kiểm theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật Giao thông đường thủy nội địa.


Ngoài ra, Cục Đường thủy cũng đề nghị Sở GTVT tổng hợp báo cáo nhà hàng nổi, bè nổi, khách sạn nổi (phương tiện không có động cơ) trên địa bàn địa phương.


G.C (Tổng hợp)