Khánh Hòa:

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ IV

Thứ Sáu, 22/05/2020, 22:21 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ IV

Ngày 22-5, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.


Đảng bộ Sở Xây dựng có 5 chi bộ với 51 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Xây dựng đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra hàng năm; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao; kết nạp được 16 đảng viên mới, đạt 80% kế hoạch. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và được thể hiện bằng hành động thiết thực của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong sinh hoạt cũng như trong công tác...


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc hàng năm đều xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; kết nạp 10 đảng viên. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật nhằm phát huy sức mạnh tập thể của đơn vị.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 vị; ông Trần Nam Bình - Phó Giám đốc Sở được bầu làm Bí thư Đảng ủy.


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích