15:23, 19/04/2024

Nha Trang: Triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2024

T.M

Sáng 19-4, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể.

Năm nay, thành phố phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục kiện toàn các cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tinh giản biên chế; triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của UBND thành phố, góp phần cải thiện các chỉ số đánh giá đối với cấp tỉnh; triển khai các dự án công nghệ thông  tin; chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Các tập thể được nhận giấy khen.
Các tập thể được nhận giấy khen.

Năm 2023, thành phố đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số đề ra. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và sớm hạn của UBND thành phố đạt 99,3%, trễ hạn 0,7%; của UBND cấp xã đạt 99,9%, trễ hạn 0,1%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến do UBND thành phố tiếp nhận đạt 71,19%; UBND cấp xã đạt 65,67%. Trong việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi kho lưu trữ, UBND thành phố thực hiện được gần 1.800 hồ sơ; UBND cấp xã đạt gần 20.100 hồ sơ. Toàn thành phố phát sinh 4.017 hồ sơ thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử đạt 80,28%.

Các cá nhân được nhận giấy khen.
Các cá nhân được nhận giấy khen.

Kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2023 cho thấy, thành phố có 31 cơ quan, đơn vị xếp loại Tốt, 14 đơn vị loại Khá, 1 đơn vị loại Trung bình, không có loại Yếu. Chỉ số CCHC của UBND TP. Nha Trang là 86,43%, xếp hạng Tốt.  

Dịp này, 17 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2023 được nhận giấy khen của UBND thành phố.

T.M