14:21, 04/04/2024

Tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

THANH HẢI

Sáng 4-4, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - TTHC (Văn phòng Chính phủ) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công liên thông. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Quyết định số 104 ngày 25-1-2024 và TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085 ngày 15-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ; tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công liên thông theo Quyết định số 206 ngày 28-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, quy trình rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh gồm 4 bước: Thống kê quy định TTHC liên quan đến giấy phép, hoàn thành trước ngày 15-4; rà soát, đánh giá TTHC, hoàn thành trước ngày 31-5; tổng hợp, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6; thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa theo lộ trình đã được phê duyệt. Trình tự tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm: Lựa chọn TTHC đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phân tích quy trình TTHC hiện tại; xây dựng, phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình; xây dựng, kiểm thử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đánh giá cải thiện…  

Hội nghị được tổ chức trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến.

Được biết, năm 2023, tỉnh đã đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 12 TTHC thuộc thẩm quyền công bố của các bộ, ngành Trung ương, dự kiến tiết kiệm gần 665 triệu đồng. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; theo dõi, đôn đốc rà soát, thống kê, ban hành TTHC nội bộ; chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành mà tỉnh là đối tượng thực hiện; rà soát, thống kê, công bố 8 TTHC nội bộ; phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 2 TTHC nội bộ; ban hành 62 TTHC nội bộ trong cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh cũng ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 02 ngày 5-1-2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh…

THANH HẢI