11:27, 02/04/2024

Chỉ số PAPI năm 2023 của Khánh Hòa tăng 8 bậc, đứng thứ 8/61 toàn quốc

N.V

Sáng 2-4, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có chỉ số PAPI 2023 cao nhất cả nước. Xét theo điểm số, chỉ số PAPI năm 2023 của Khánh Hòa tăng 8 bậc, đứng thứ 8/61 toàn quốc (dữ liệu của tỉnh Bình Dương và Quảng Ninh bị khuyết).

Quang cảnh buổi công bố.
Quang cảnh buổi công bố.

Theo báo cáo, tỉnh Thừa Thiên Huế đứng đầu bảng xếp hạng PAPI 2023 với tổng điểm 46,0415. Tỉnh Khánh Hòa có chỉ số PAPI đạt 44,9419 điểm, xếp vị thứ 8, tăng 8 bậc và tăng 1,50 điểm so với PAPI năm 2022. Năm 2022, PAPI Khánh Hòa đạt 43,4369 điểm, xếp vị trí 16/61 tỉnh, thành phố. Cả 8 chỉ số nội dung của tỉnh đều tăng điểm so với năm 2021. Đặc biệt, chỉ số nội dung "Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định" của tỉnh đạt điểm cao nhất toàn quốc, với 5,8761 điểm.

Như vậy, Khánh Hòa tiếp tục duy trì ở nhóm cao của cả nước về PAPI và cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2023, được UBND tỉnh ban hành ngày 20-6-2023. 

Khánh Hòa có 1 chỉ số nội dung cao nhất toàn quốc.
Khánh Hòa có 1 chỉ số nội dung "Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định" cao nhất toàn quốc.

PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam về hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân. Năm 2023, khảo sát PAPI đạt số lượng phỏng vấn trực tiếp kỷ lục với 19.536 người dân là cử tri trên toàn quốc. Chỉ số PAPI 2023 bao gồm 8 chỉ số thành phần: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. So sánh kết quả khảo sát PAPI năm 2023 với năm 2021 và năm 2022 cho thấy, hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị điện tử được cải thiện. Ngược lại, hiệu quả thực hiện công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương có xu hướng giảm sút. Các chỉ số nội dung còn lại ít có sự thay đổi.

N.V