18:35, 17/04/2024

Nha Trang: Chỉ số hài lòng năm 2023 của 2 khối UBND cấp xã, trạm y tế cấp xã đều tăng

T.M

UBND TP. Nha Trang vừa phê duyệt và công bố các báo cáo chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND cấp xã, trạm y tế cấp xã và các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố năm 2023.

 

Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số hài lòng năm 2023 của cả 2 khối UBND cấp xã và trạm y tế cấp xã đều tăng so với năm 2022 và đạt mục tiêu đề ra (trên 84%). Cụ thể, chỉ số hài lòng trung bình của UBND cấp xã năm 2023 đạt 86,36%, tăng 3,6% so với năm 2022. Có 21/27 địa phương có chỉ số hài lòng chung vượt mục tiêu đề ra;  20/27 địa phương có chỉ số hài lòng chung tăng và 7/27 UBND cấp xã có chỉ số hài lòng giảm so với năm 2022. UBND xã Vĩnh Hiệp được khách hàng đánh giá cao nhất với chỉ số hài lòng 91,34%.

 

Đối với trạm y tế cấp xã, chỉ số hài lòng trung bình năm 2023 là 85,58%, tăng 4,48% so với năm 2022. 19/27 đơn vị có chỉ số hài lòng chung tăng và 8 đơn vị có chỉ số giảm so với năm 2022; 18 trạm y tế có chỉ số hài lòng chung đạt mục tiêu đề ra năm 2023, trong đó 3 đơn vị có chỉ số hài lòng chung đạt trên 90%. Trạm y tế phường Ngọc Hiệp được khách hàng đánh giá cao nhất với chỉ số hài lòng chung đạt 93,63%.

 

 

Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, so với năm 2022, chỉ số hài lòng trung bình chung và chỉ số trung bình trên từng tiêu chí năm 2023 của khối trường mầm non thấp hơn, còn của khối trường tiểu học và THCS lại cao hơn. Tuy nhiên, 2 chỉ số này của khối trường mầm non lại cao hơn khối trường tiểu học và THCS. Chỉ số hài lòng chung của khối trường mầm non năm 2023 đạt 90,70%, thấp hơn 5,45% so với năm 2022 nhưng vẫn vượt mục tiêu của thành phố (trên 84%). Chỉ số hài lòng chung của khối trường tiểu học và THCS đạt 80,56%, cao hơn 2,2% so với năm 2022 nhưng chưa đạt mục tiêu của thành phố (trên 84%). Trường Mầm non Vĩnh Ngọc và Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1 là 2 đơn vị được phụ huynh học sinh đánh giá cao hơn cả.

 

Đây là kết quả khảo sát được tổng hợp từ 3.270 phiếu điều tra; trong đó, 1.620 phiếu khảo sát đối với 27 UBND cấp xã, 1.350 phiếu khảo sát đối với 27 trạm y tế cấp xã và 300 phiếu khảo sát đối với 6 trường học thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

T.M