12:09, 06/04/2024

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn nghiệp vụ số hóa, ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

N.V

Sáng 6-4, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ số hóa và ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên cổng dịch vụ công.

Quang cảnh hội nghiij.
Quang cảnh hội nghị.


Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại bộ phận một cửa ở các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh được truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị định số 107 ngày 6-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61 ngày 23-4-2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01 ngày 5-4-2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa và ký số hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cùng một số văn bản liên quan. Các đại biểu cũng được hướng dẫn cụ thể quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chia sẻ tài liệu số hóa; thao tác tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; các bước khai thác, sử dụng tài liệu điện tử từ kho dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia khi thực hiện TTHC; cách sử dụng các biểu mẫu trong giải quyết TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh…


Hội nghị còn dành thời gian trao đổi, giải đáp vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết TTHC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ hành chính công trong quá trình chuyển đổi số.

N.V