23:35, 19/04/2024

Công an tỉnh Khánh Hòa: Triển khai các nhiệm vụ cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2024

LAN PHƯƠNG

Chiều 19-4, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ cải thiện Chỉ số CCHC năm 2024.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, công tác CCHC của Công an tỉnh đạt kết quả nổi bật. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 90,69%, đứng thứ 8/63 Công an các tỉnh, thành phố. Quý I/2024, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,7%, đứng thứ 2/63 Công an các tỉnh, thành phố. Công an tỉnh đã xây dựng 157/157 thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015; tổng số thủ tục được cắt giảm thời gian giải quyết là 26/157 thủ tục. Chỉ số CCHC của Công an tỉnh năm 2023 cao hơn năm 2022 (chỉ số do Bộ Công an chấm tăng 3,02 điểm, đạt loại tốt; chỉ số do UBND tỉnh chấm tăng 5,01 điểm, từ loại khá năm 2022 lên loại tốt năm 2023). Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với Công an tỉnh năm 2023 cao hơn năm 2022 (kết quả từ Bộ Công an tăng 3 bậc so với năm 2022; kết quả từ UBND tỉnh cao hơn năm 2022 gần 2% và đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao, hơn 84%).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong năm 2024, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong Công an tỉnh; đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và làm quen việc thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử nhằm nâng cao tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến…

 LAN PHƯƠNG