10:03, 20/03/2023

Ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành Y tế tỉnh đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng và các giải pháp để triển khai, trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Xung quanh vấn đề này, bác sĩ Lê Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết:

Thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành Y tế tỉnh đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng và các giải pháp để triển khai, trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Xung quanh vấn đề này, bác sĩ Lê Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết:

 

Bác sĩ Lê Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Y tế

Bác sĩ Lê Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Y tế


- Thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, ngành Y tế tỉnh xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Đến năm 2025, tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 74,5 tuổi; thời gian sống khỏe mạnh (tính theo năm) đạt 67 tuổi; có 33,5 giường bệnh công lập trên 1 vạn dân; có 10 bác sĩ công lập trên 1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75 tuổi; thời gian sống khỏe mạnh đạt 68 tuổi; có 34 giường bệnh công lập trên 1 vạn dân; có 11 bác sĩ công lập trên 1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% dân số.  


- Ông có thể cho biết, những giải pháp ngành Y tế tỉnh đặt ra để đạt được các chỉ tiêu trên?


- Ngành sẽ tập trung xây dựng hệ thống y tế tỉnh chất lượng, hiệu quả, bền vững; giảm thiểu sự chênh lệch về tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền, các nhóm dân cư, cải thiện một cách bền vững các chỉ số sức khỏe cơ bản. Đồng thời, thực hiện đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế phù hợp, nhằm khuyến khích cung ứng dịch vụ y tế hợp lý và hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

 

Thực hiện ca phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện ca phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Ngành tiếp tục phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở và mạng lưới khám, chữa bệnh bao phủ, rộng khắp, có chất lượng; phấn đấu các trạm y tế ở xã, phường đều có bác sĩ; xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, với đội ngũ y tế có trình chuyên môn sâu, trang thiết bị hiện đại; hoàn thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh. Đồng thời, có cơ chế, chính sách để phát triển hệ thống bệnh viện tư, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa.

 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh được đầu tư máy CT 128 lát cắt.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh được đầu tư máy CT 128 lát cắt.


Song song đó, ngành sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện có hiệu quả nội dung y tế trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu về y học cổ truyền, vật lý trị liệu; có cơ chế, chính sách thu hút nhân lực y tế chất lượng cao; duy trì và phát triển nguồn nhân lực y tế tại tuyến y tế cơ sở, lĩnh vực y tế dự phòng...


- Trong định hướng phát triển của ngành, chương trình hợp tác quốc tế thời gian tới chú trọng ở lĩnh vực nào, thưa ông?


- Hợp tác quốc tế y tế là lĩnh vực rất quan trọng để ngành Y tế tỉnh rút ngắn khoảng cách về tiếp cận và phát triển các kỹ thuật điều trị tiên tiến trên thế giới. Đây là một trong những yếu tố giúp ngành Y tế tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Hiện nay, toàn ngành có 28 đơn vị trực thuộc. Trong đó, có 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 6 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, 9 đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, 8 trung tâm y tế tuyến huyện (quản lý 14 phòng khám đa khoa khu vực, 136 trạm y tế xã, phường và 15 phân trạm y tế). Bên cạnh các bệnh viện công lập, trên địa bàn tỉnh còn có Bệnh viện Quân y 87 và các bệnh viện tư nhân: Đa khoa quốc tế Vinmec, Tâm Trí Nha Trang, Mắt Sài Gòn Nha Trang, Đa khoa Sài Gòn Nha Trang, Bệnh viện 22-12. Toàn tỉnh có gần 9.250 cán bộ y tế, trong đó có gần 1.380 bác sĩ; tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm 49%.


Với tiềm lực hiện có và trên cơ sở định hướng phát triển y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Sở Y tế xây dựng và kêu gọi hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực: Phát triển mô hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh; hợp tác đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực cho Đề án Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng thời, hợp tác phát triển kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại trong một số lĩnh vực, như: Tim mạch, chấn thương chỉnh hình, ung bướu...; đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý và vận hành bệnh viện hoạt động hiệu quả; nhân lực làm công tác dược lâm sàng cho các bệnh viện trong tỉnh…


- Xin cảm ơn ông!

 


Thảo Ly (Thực hiện)