09:03, 15/03/2023

Phấn đấu đạt thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Thời gian qua, Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong những năm tới, toàn tỉnh phấn đấu phủ kín các quy hoạch, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong những năm tới, toàn tỉnh phấn đấu phủ kín các quy hoạch, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Đạt những kết quả nổi bật trong quy hoạch


Đến nay, TP. Nha Trang đã hoàn chỉnh phương án quy hoạch của 9 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Thành phố đang chờ thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu cho đồng bộ, đồng thời đang trình thẩm định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 khu vực Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc). Bên cạnh đó, TP. Nha Trang đã hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng chuyển tiếp được triển khai trước đây và các dự án khởi công mới về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; đang tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị. Các địa phương khác đang tích cực lập, điều chỉnh, tiến tới phủ kín các quy hoạch nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Đồng thời, đang rà soát và điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị cho phù hợp với tình hình và định hướng phát triển đô thị.

 

Một góc TP. Nha Trang

Một góc TP. Nha Trang


Đến nay, các đồ án quy hoạch lớn của tỉnh đã cơ bản hoàn thành và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, thông qua. UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh, tích hợp quy hoạch giao thông vận tải vào quy hoạch tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, kết nối giữa quy hoạch giao thông vận tải và các quy hoạch khác. Đồng thời, đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã định hướng hệ thống đường bộ cao tốc và quốc lộ qua địa bàn tỉnh.


Ông Trần Nam Bình - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, qua quá trình thực hiện, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh luôn tăng nhanh. Đó là kết quả của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhờ tác động của các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị. Các đô thị trong tỉnh đã được cải tạo, nâng cấp, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Đến nay, hệ thống đô thị toàn tỉnh được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, không gian đô thị được mở rộng từng bước, đáp ứng theo quy hoạch, phù hợp với tình hình phát triển của các địa phương trong khu vực. Khánh Hòa đã đạt được các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội khu vực nội thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị.


Sẽ nâng cao chất lượng đô thị hóa


Mới đây, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề cương nhằm phát triển đô thị tỉnh phù hợp với mục tiêu định hướng của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đó là phấn đấu đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh phải đảm bảo có từ 9 đơn vị hành chính cấp huyện; tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên, trong đó có ít nhất 2 quận. Do vậy, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh phải phát triển nâng cấp 2 đơn vị hành chính cấp huyện thành 2 thị xã hoặc thành phố; đến năm 2030 phải nâng cấp 2 đơn vị hành chính cấp huyện thành 2 quận. Đồng thời, hoàn chỉnh các tiêu chí của những đô thị đã được công nhận, để đến năm 2029 đô thị Khánh Hòa phải được công nhận là đô thị loại I. Dự kiến, đến năm 2025, Khánh Hòa sẽ có thêm đô thị sân bay Cam Lâm, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 65%; dân số toàn tỉnh đạt gần 1,3 triệu người, trong đó dân số nội thành đạt 638.000 người. Đến năm 2030, tỉnh dự kiến có thêm đô thị công nghiệp Ninh Hòa; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%; dân số đạt hơn 1,3 triệu người, trong đó dân số nội thành đạt 723.000 người.

 

Một góc TP. Nha Trang.

Một góc TP. Nha Trang.


Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tuy Chương trình phát triển đô thị của tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa được khai thác hợp lý, chưa tạo ra phát triển đột phá. Vì vậy, trong những năm tới, Khánh Hòa sẽ đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị phải tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững; chất lượng sống tại đô thị ở mức cao và phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng thiết chế văn hóa hiện đại gắn với truyền thống dân tộc…


VĂN KỲ