11:03, 22/03/2023

Diên Khánh: Nỗ lực phủ kín quy hoạch

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống. Do đó, địa phương đang nỗ lực xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, trọng tâm là Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh để làm tiền đề cho nỗ lực phủ kín quy hoạch của huyện.

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống. Do đó, địa phương đang nỗ lực xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, trọng tâm là Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh để làm tiền đề cho nỗ lực phủ kín quy hoạch của huyện.


Hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng


Thực hiện Chương trình phát triển hệ thống đô thị của tỉnh, Diên Khánh đã bám sát chương trình và triển khai lập, thực hiện các quy hoạch quan trọng. Trong đó, huyện đã hoàn thành các quy hoạch làm thay đổi bộ mặt đô thị của huyện, như: Khu dân cư khu đô thị hành chính; kè và đường số 1 dọc sông Cái; kè bờ bắc sông Cái; đường D6; đường và kè dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen; quy hoạch Khu dân cư và thương mại dịch vụ Diên An… Tháng 3-2021, Đề án phân loại đô thị huyện Diên Khánh là đô thị loại IV đã được Bộ Xây dựng công nhận. Hiện nay, huyện triển khai lập đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường thuộc thị xã theo Quyết định số 3366 ngày 7-12-2022 của UBND tỉnh. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn dự kiến thuộc khu vực nội thị của thị xã (gồm: thị trấn Diên Khánh và các xã: Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phước, Diên Phú, Suối Hiệp, Diên Sơn và Diên Điền) chủ động rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí của phường được quy định tại Nghị quyết số 1211 năm 2016 của Ban Thường vụ Quốc hội, để huyện có định hướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

 

Hai xã Diên Lạc và Diên Phước được quy hoạch thành khu vực nội thị của huyện Diên Khánh. Ảnh: THIỆN TÂM

Hai xã Diên Lạc và Diên Phước được quy hoạch thành khu vực nội thị của huyện Diên Khánh. Ảnh: THIỆN TÂM


Theo lãnh đạo huyện, nguồn vốn đầu tư để đạt các tiêu chí thị xã rất lớn, trong đó nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng đô thị ước khoảng 6.073 tỷ đồng (kể cả nguồn vốn ngoài ngân sách). Thời gian qua, các dự án kêu gọi đầu tư như: Khu đô thị Suối Hiệp; nhà máy xử lý chất thải rắn tại Diên Sơn; chợ hạng 2 tại Diên Toàn và các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp khác chưa được các nhà đầu tư quan tâm. Các tiêu chí về mật độ dân số nội thị còn quá thấp; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa được xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác nâng cấp quản lý đô thị Diên Khánh.


Tập trung thực hiện Đồ án điều chỉnh chung đô thị Diên Khánh


Trong kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, UBND huyện đề ra nhiều giải pháp thực hiện công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2024 phủ kín quy hoạch phân khu đô thị trên khu vực nội thị; phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn đô thị đạt 80% và xây dựng Diên Khánh thành đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống.

 

Một góc Khu đô thị Nam sông Cái. (Ảnh địa phương cung cấp)

Một góc Khu đô thị Nam sông Cái. (Ảnh địa phương cung cấp)


Để đạt được mục tiêu nêu trên, huyện đã ban hành nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung thực hiện có chất lượng, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ lập các loại quy hoạch, nhất là Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040 phải có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo hiệu quả tổng thể phù hợp với quy hoạch của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa bảo tồn và phát triển, giữa hiện đại và truyền thống, giữa đô thị và nông thôn. Theo ông Nguyễn Xuân Thọ - Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Diên Khánh, huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040. Các công tác như: Đấu thầu, ký hợp đồng, lấy ý kiến góp ý của các địa phương, ban, ngành, cộng đồng dân cư… đang được huyện khẩn trương triển khai thực hiện. Dự kiến, huyện sẽ trình Sở Xây dựng thẩm định vào quý II/2023. Đồng thời, địa phương cũng làm theo hình thức cuốn chiếu đối với Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Tây Nha Trang thuộc địa giới hành chính huyện Diên Khánh; quy hoạch khu vực nội thị Diên Khánh…


Bên cạnh đó, huyện đặt mục tiêu hoàn thành việc triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn các xã ngoại thị thay thế cho quy hoạch xây dựng nông thôn mới trước đây để phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Huyện sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, tính hiệu lực, hiệu quả của các quy hoạch đất đai, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp… để quản lý đồng bộ, chặt chẽ hơn; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy hoạch. Đồng thời, địa phương phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát thực hiện quy hoạch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quy hoạch.


MAI HOÀNG