10:02, 08/02/2023

Tập trung thực hiện giảm nghèo bền vững

Năm 2023, toàn tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều đạt từ 1 đến 1,5%, riêng 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt từ 7% trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nhất là tập trung hỗ trợ tạo việc làm, đa dạng sinh kế…

Năm 2023, toàn tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều đạt từ 1 đến 1,5%, riêng 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt từ 7% trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nhất là tập trung hỗ trợ tạo việc làm, đa dạng sinh kế…


Quan tâm 2 huyện miền núi


Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay, toàn tỉnh còn 10.826 hộ nghèo, chiếm 3,2% dân số và 16.478 hộ cận nghèo, chiếm 4,86%. Trong đó, huyện Khánh Sơn còn 3.062 hộ nghèo, huyện Khánh Vĩnh còn 4.211 hộ nghèo. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh không còn hộ nghèo, 2 huyện này thoát khỏi huyện nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong năm 2023, toàn tỉnh quyết tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chính sách giảm nghèo đa chiều với mục tiêu đạt mức giảm từ 1 đến 1,5%, riêng 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt từ 7% trở lên. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, sở và các địa phương đã tập trung nghiên cứu, đề ra nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo nhằm đạt hiệu quả thực chất. Trong đó, tỉnh dành sự quan tâm lớn đối với 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Năm nay, tỉnh sẽ dành hơn 194,9 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu cho 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh).

 

Hỗ trợ mô hình trồng bưởi da xanh tại huyện Khánh Vĩnh  đã góp phần tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo hiệu quả.

Hỗ trợ mô hình trồng bưởi da xanh tại huyện Khánh Vĩnh đã góp phần tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo hiệu quả.


Bên cạnh đó, các địa phương đang tiến hành khảo sát nhà ở của hộ nghèo và cận nghèo. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh triển khai việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; tích cực vận động thêm nguồn vốn đối ứng của các gia đình, sự hỗ trợ của dòng họ, địa phương. Qua đó, giúp hộ nghèo, cận nghèo an cư lạc nghiệp.


Ông Cao Minh Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, qua khảo sát sơ bộ, toàn huyện còn khoảng 1.700 hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ xây nhà ở. Những năm gần đây, việc hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo theo mẫu thiết kế của Sở Xây dựng rất được người dân ưng ý, đồng thuận, bởi công trình đạt chuẩn, đẹp. Do vậy, UBND tỉnh nên tiếp tục triển khai việc hỗ trợ theo quy định này, còn địa phương sẽ tích cực vận động người dân góp thêm vốn để công trình được khang trang hơn.


Cùng với đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, việc sản xuất nông nghiệp sẽ được thực hiện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến, tiêu thụ, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực; tăng cường kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Ngoài ra, vấn đề cải thiện dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, nâng cao thể trạng, tầm vóc cho trẻ dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cũng được quan tâm. Công tác truyền thông về giảm nghèo được đẩy mạnh, sâu rộng đến từng hộ dân.


Chú trọng tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế


Bà Ca Tông Thị Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh chia sẻ: “Khi người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có việc làm, thu nhập ổn định sẽ thoát nghèo bền vững. Đây là vấn đề địa phương rất quan tâm nên mấy năm gần đây, huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền về lợi ích, chính sách hỗ trợ đi làm việc ở Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng người dân không mặn mà. Do phong tục, tập quán và suy nghĩ còn hạn chế nên đa phần người dân chỉ mong muốn có việc làm ở địa phương. Vì vậy, UBND tỉnh và các sở, ngành cần có những giải pháp căn cơ để hỗ trợ địa phương tạo việc làm cho người dân”. Đây cũng là vấn đề mà huyện Khánh Sơn cũng như các địa phương khác đang rất mong muốn.

 

Căn nhà hỗ trợ xây cho hộ nghèo huyện Khánh Sơn  được xây dựng theo mẫu thiết kế của Sở Xây dựng.

Căn nhà hỗ trợ xây cho hộ nghèo huyện Khánh Sơn được xây dựng theo mẫu thiết kế của Sở Xây dựng.


Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết việc làm bền vững cho người nghèo. Trong đó, tập trung tuyên truyền, tuyển sinh và đào tạo nghề ở các cấp trình độ theo nguyện vọng của người dân, gắn với giải quyết việc làm. Riêng trong năm 2023, sẽ thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 1.000 người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Đồng thời, tăng cường và mở rộng hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm cho người lao động, nhất là công tác hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thành lập các tổ, đội việc làm trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy tại huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn để tuyển chọn đào tạo, cung ứng lao động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, nhất là ưu tiên cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.


Bên cạnh đó, trong năm nay, UBND tỉnh dành hơn 4 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ sinh kế, phát triển mô hình, dự án giảm nghèo nhằm tạo việc làm, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo. Trong đó, tỉnh dành nguồn lực hỗ trợ các mô hình, như: Nuôi dê, bò, heo, gà thả vườn; trồng cây ăn quả… cho hộ nghèo. Cùng với đó, chuyển giao ứng dụng quy trình kỹ thuật mới theo hướng cầm tay chỉ việc cho hộ nghèo; hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, công cụ, thiết bị, giống ban đầu cho hộ nghèo…

 

Ông ĐINH VĂN THIỆU - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 còn rất nhiều nội dung, phần việc, chỉ tiêu chưa thực hiện. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chương trình, chính sách về giảm nghèo bền vững, nhất là việc thực hiện hiệu quả các chính sách, hoạt động về hỗ trợ việc làm bền vững; hỗ trợ hiệu quả các mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo. Các địa phương khẩn trương rà soát lại số hộ nghèo không thể thoát nghèo (đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh tật, neo đơn…) để tách riêng và có chính sách hỗ trợ thường xuyên; giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể trong vận động người dân tham gia các chính sách tạo việc làm; rà soát và chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch hành động về giảm nghèo đảm bảo chi tiết, cụ thể, phù hợp. Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát cụ thể số hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách mới phù hợp với thực tế…


VĂN GIANG