12:01, 12/01/2023

Thành lập Chi bộ Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự

Sáng 12-1, tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm, Khánh Hòa), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự. Ông Trần Xuân Lãm - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chủ trì buổi lễ.

Sáng 12-1, tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm, Khánh Hòa), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự. Ông Trần Xuân Lãm - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chủ trì buổi lễ.

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự.

Chi bộ Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự hiện có 9 đảng viên (trong đó có 4 đảng viên chính thức và 5 đảng viên dự bị). Chi bộ này sinh hoạt trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Phát biểu tại lễ thành lập, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu chi bộ cần tập trung xây dựng quy chế làm việc theo đúng điều lệ Đảng, Quy chế phối hợp giữa chi bộ với người quản lý doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, làm tốt công tác duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, thảo luận đề ra nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên; bám sát chủ trương, quan điểm đường lối của Đảng để không ngừng phát triển chi bộ ngày càng có hiệu quả, đạt chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống công, nhân viên. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, vận động cán bộ đảng viên trong công ty thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy chế dân chủ cơ sở và văn hóa doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, phấn đấu hàng năm kết nạp từ 1 - 2 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh…  

Đại diện chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới.
Đại diện chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên mới.

 Dịp này, Chi bộ Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự tổ chức kết nạp 1 đảng viên mới.

THÀNH NAM