09:09, 25/09/2022

Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh đoàn Khánh Hòa vừa triển khai cuộc thi trực tuyến "Thanh niên Khánh Hòa tìm hiểu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội" về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết:

Tỉnh đoàn Khánh Hòa vừa triển khai cuộc thi trực tuyến “Thanh niên Khánh Hòa tìm hiểu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội” về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết:

 

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn


- Cuộc thi nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN). Qua đó, giúp cán bộ, ĐV-TN nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết; nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, phát huy ý chí, nội lực, năng lực, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, ĐV-TN chung tay cùng toàn hệ thống chính trị xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.


- Hình thức triển khai cuộc thi và thể lệ tham gia như thế nào, thưa anh?


- Cuộc thi tổ chức dành cho cán bộ đoàn, ĐV-TN có tuổi đời không quá 35 (sinh từ năm 1987 trở về sau) đang học tập, sinh hoạt tại các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi diễn ra từ ngày 20-9 đến 27-10, bằng hình thức trực tuyến. Trong đó, có 4 vòng thi tuần, diễn ra từ ngày 20-9 đến 18-10; vòng chung kết vào ngày 27-10; lễ tổng kết và trao giải dự kiến trong tháng 11.


Các thí sinh tham gia dự thi tại website của Tỉnh đoàn tại địa chỉ https://tracnghiem.tinhdoankhanhhoa.org.vn. Người dự thi tham gia trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm do Ban tổ chức cuộc thi đăng tải. Nội dung các câu hỏi xoay quanh kiến thức về Nghị quyết số 09, năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55, năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; các chương trình hành động, mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trách nhiệm của cán bộ đoàn, ĐV-TN trong việc thực hiện nghị quyết.


Về thể lệ cuộc thi, ở vòng thi tuần, các thí sinh tham gia trả lời đầy đủ 7 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. 5 thí sinh có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất mỗi tuần sẽ được lựa chọn vào thi chung kết (trường hợp 1 thí sinh trở lên có kết quả cao trong nhiều tuần, Ban tổ chức sẽ tiếp tục lựa chọn các thí sinh có thứ hạng 6, 7... của tuần thi đó vào vòng chung kết). Tại vòng chung kết, 20 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 4 vòng thi tuần sẽ tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dạng tự luận; thành tích của thí sinh được tính bằng tổng số câu trả lời trắc nghiệm chính xác, điểm chấm phần thi tự luận và thời gian hoàn thành các câu hỏi của thí sinh.


Ban Xây dựng đoàn của Tỉnh đoàn được giao là bộ phận thường trực tham mưu triển khai cuộc thi. Thông tin về cuộc thi đã được các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tuyên truyền rộng rãi, phát động hưởng ứng để ĐV-TN tham gia. Từ ngày phát động đến nay, cuộc thi đã thu hút 14.834 lượt dự thi. Với hình thức thi trực tuyến, hội thi sẽ đảm bảo tính khách quan, công bằng, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác đoàn, thu hút đông đảo cán bộ, ĐV-TN hưởng ứng tham gia.


- Xin cảm ơn anh!


V.THÀNH (Thực hiện)