09:09, 23/09/2022

Ngành Văn hóa: Những mục tiêu mới

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, thời gian qua, ngành Văn hóa tỉnh đã khởi động các hoạt động phát triển ngành với những quyết tâm, mục tiêu cao.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, thời gian qua, ngành Văn hóa tỉnh đã khởi động các hoạt động phát triển ngành với những quyết tâm, mục tiêu cao.


Nhiều hoạt động chiều sâu


Theo ông Nguyễn Văn Thiện - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản như: Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06, ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025; quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2022-2026. Sở cũng tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện dự án số 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Đề án bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030.

 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Nha Trang chào hè 2022. Ảnh minh họa

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Nha Trang chào hè 2022. Ảnh minh họa


Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đang thực hiện công tác chuyển đổi số nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng phục vụ của các thiết chế văn hóa. Cụ thể, việc đầu tư phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số đang triển khai với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng; dự án ứng dụng công nghệ số trưng bày, quảng bá tiềm năng, giá trị di sản văn hóa tại Bảo tàng tỉnh đang trong thời gian thẩm định; việc ứng dụng mã QR - Guiding đang được triển khai tại một số di tích cấp quốc gia như: Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng…


Hiện toàn ngành đang triển khai một số dự án nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích: Thành cổ Diên Khánh, địa điểm lưu niệm tàu C235, Phủ đường Ninh Hòa, đền Hùng Vương, trụ sở UBND cách mạng lâm thời Ba Ngòi, đình Trà Long, đình Quang Đông, đình Lập Định, đình Mỹ Thanh, đình Thanh Châu, đình Tân Mỹ, đình Phong Thạnh, miếu Hội Đồng, đình Thanh Minh... Ngoài ra, sở cũng đã kiến nghị về việc đầu tư xây dựng một số thiết chế văn hóa mới như: Bảo tàng và công viên Trường Sa; cụm công trình mới gồm Bảo tàng tỉnh - Trung tâm Văn hóa, triển lãm - Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật; Bảo tàng A.Yersin. Đây là những thiết chế văn hóa có tầm quan trọng chiến lược, đáp ứng sự phát triển của tỉnh khi trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.


Phát huy gắn với phát triển


Mới đây, trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trên địa bàn tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển ngành Văn hóa. Trong đó, có yếu tố quan trọng là sự phát triển của ngành Du lịch. Bởi hoạt động văn hóa có khả năng bổ trợ cho ngành Du lịch nên cần cố gắng phát triển văn hóa gắn với du lịch một cách hiệu quả hơn. Trước hết, ngành Văn hóa cần xây dựng con đường di sản Tháp Bà - Am Chúa nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch văn hóa tâm linh; triển khai dự án đầu tư, tôn tạo thành cổ Diên Khánh đồng thời với việc thực hiện đề án phát huy giá trị di tích. Qua đó, gắn kết việc trùng tu cơ sở vật chất với phát huy giá trị văn hóa tinh thần.


Cũng theo ông Đinh Văn Thiệu, trong nội dung của Nghị quyết số 09, hai địa phương Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được xác định là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng nên cần quan tâm khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây. Để làm tốt điều này, ngành Văn hóa phải có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn đối với hai địa phương, để văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trở thành điểm nhấn, góp phần vào sự phát triển của mỗi huyện. Một nội dung khác cũng cần được ngành Văn hóa quan tâm là việc khôi phục giá trị di tích liên quan đến bác sĩ A.Yersin. Sở Văn hóa và Thể thao cần nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh để xác định rõ việc phát huy các giá trị liên quan đến bác sĩ A.Yersin nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ khâu nào. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa mới xứng tầm cùng sự phát triển của tỉnh cũng rất cần thiết. Tuy hiện tại còn có những khó khăn, vướng mắc, nhưng ngành Văn hóa phải cố gắng và từng bước tham mưu để triển khai một cách hợp lý nhất…


Giang Đình