19:57, 28/05/2024

Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa

N.T

Chiều 28-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại phiên họp lần thứ 6 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.   
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại phiên họp.   

Từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin, nền tảng số của địa phương. Hiện nay, tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, gồm: Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của tỉnh; nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh; nâng cấp mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; nâng cấp, cập nhật Hệ thống thông tin địa lý (GIS) Khánh Hòa; nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh... Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện duy trì kết nối, tích hợp ổn định giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các hệ thống thông tin của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 29/29 cơ quan, địa phương đạt tỷ lệ từ 50% trở lên. Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và chuyển đến cơ quan, địa phương có thẩm quyền xử lý 228 phản ánh, kiến nghị. Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã thực hiện giải đáp, hướng dẫn cho 1.205 lượt người dùng và 1.410 lượt khách hàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua các kênh thông tin hỗ trợ (tổng đài 19001023, chatbox, email)…

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Tấn Tuân giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giải ngân vốn đầu tư công về công nghệ số diễn ra vào giữa tháng 6; xem xét chủ trì tổ chức Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa vào thời gian phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương, hội, đoàn thể củng cố lại các tổ công nghệ số cộng đồng để tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện những hoạt động liên quan đến công tác chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung xây dựng trung tâm điều hành thông minh (IOC) để khẩn trương đưa vào hoạt động trong tháng 9; tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể mỗi địa phương phải chọn ra 1 chợ để thực hiện mô hình chợ 4.0…

N.T