18:31, 06/05/2024

Giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Nha Trang

T.M

Sáng 6-5, các đoàn giám sát của UBND tỉnh Khánh Hòa đi giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 tại 8 phường thuộc TP. Nha Trang dự kiến thực hiện sắp xếp, gồm: Phương Sơn, Phương Sài, Xương Huân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Phước Tân, Phước Tiến và Tân Lập.

Trưởng đoàn giám sát (thứ hai từ phải qua) nghe lãnh đạo UBND phường Phước Tiến báo cáo nhanh công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri.
Đoàn giám sát giám sát việc bỏ phiếu tại phường Vạn Thạnh.
Giám sát việc bỏ phiếu lấy ý kiến tại tổ dân phố Vạn Phương 1, phường Vạn Thạnh.

Qua giám sát cho thấy, tính đến ngày 1-5, tổng số cử tri từ đủ 18 tuổi tại 8 phường thực hiện sắp xếp của TP. Nha Trang là 51.144 cử tri, với tổng số 16.963 hộ. Các phường đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định về tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri. Cử tri được thông tin về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025; được phổ biến các quyền, nghĩa vụ của cử tri; hướng dẫn cách ghi phiếu lấy ý kiến; nghe giới thiệu các quy định về phiếu hợp lệ, không hợp lệ. Nội dung phiếu bảo đảm lấy ý kiến về 2 nội dung: Việc sắp xếp đơn vị hành chính; dự kiến tên gọi của đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp... Cùng với hình thức tổ chức hội nghị, trước đó, 8 phường đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến tại các gia đình theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thành viên đoàn giám sát giám sát mẫu phiếu lấy ý kiến tại phường Phước Tân.
Giám sát việc chuẩn bị tài liệu, mẫu phiếu lấy ý kiến tại phường Phước Tân.

Trước đó, các đoàn đã giám sát công tác lập danh sách cử tri; niêm yết danh sách cử tri; công tác chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cử tri; các tài liệu liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP. Nha Trang giai đoạn 2023 - 2025.

Hướng dẫn cử tri ghi phiếu lấy ý kiến tại tổ dân phố Âu Cơ, phường Phước Tân.
Giới thiệu với cử tri mẫu phiếu lấy ý kiến tại tổ dân phố 1 Âu Cơ, phường Phước Tân.

Được biết, ngoài giám sát tại TP. Nha Trang, ngày 25 và 26-4, đoàn giám sát đã đi giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với việc sáp nhập xã Ninh Phước và xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) và dự kiến ngày 11 và 12-5, sẽ tiếp tục giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với việc sáp nhập xã Diên Xuân và xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh).

Cử tri bỏ phiếu tại tổ dân phố Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến.
Cử tri bỏ phiếu lấy ý kiến tại tổ dân phố Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 20-5, UBND cấp xã liên quan tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri gửi HĐND cấp xã, cấp huyện và báo cáo UBND tỉnh.

T.M