10:28, 16/05/2024

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa:
Thành lập Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Nha Trang

XUÂN THÀNH

Sáng 16-5, tại TP. Nha Trang, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Nha Trang. Dự lễ có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Sinh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Ông Hà Quốc Trị và ông Nguyễn Thế Sinh trao quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Nha Trang.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Nha Trang có 3 đảng viên chính thức. Ông Nguyễn Huỳnh Minh Châu - Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Nha Trang được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Quốc Trị đã biểu dương Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Nha Trang tạo điều kiện để thành lập chi bộ; đồng thời đề nghị Chi bộ tập trung xây dựng quy chế làm việc theo đúng Điều lệ Đảng, quy chế phối hợp giữa chi bộ với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan; đề ra nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Ông mong muốn các đảng viên trong chi bộ phải cố gắng phấn đấu, học tập nâng cao phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ chuyên môn, thật sự trở thành những hạt nhân chính trị, tập hợp quần chúng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Quốc Trị phát biểu giao nhiệm vụ cho Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Nha Trang
Ông Hà Quốc Trị phát biểu giao nhiệm vụ cho Chi bộ.
 
Ông Hà Quốc Trị lưu ý, hiện nay, đơn vị có 55 lao động, đều có trình độ đại học trở lên, đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đảng viên. Do đó, chi bộ cần quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phấn đấu hàng năm kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới để tăng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Chi bộ cũng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục bám sát, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, cử cán bộ bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng, đoàn thể nhằm giúp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
XUÂN THÀNH