13:36, 22/03/2024

Khánh Hòa:
Quý I/2024 phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt hơn 30% so với dự toán

CẨM VÂN

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị về công tác thu ngân sách nhà nước quý I/2024 diễn ra sáng 22-3.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ngoài ra, ông Lê Hữu Hoàng chỉ đạo Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước; tăng cường, đôn đốc thu hồi nợ thuế, phấn đấu trong quý I, thu hồi nợ thuế đạt 100 tỷ đồng. Cục Hải quan Khánh Hòa phối hợp các ngành, chủ động làm việc với doanh nghiệp xuất nhập khẩu để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động nhằm tăng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ở mức cao nhất. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc các khoản thu tiền sử dụng đất từ các dự án; theo dõi, hướng dẫn các địa phương đấu giá quyền sử dụng đất, tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước... Sở Tài chính thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp tăng nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, các cơ sở nhà đất…

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 20-3, thu ngân sách nhà nước của tỉnh được 4.310 tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 611 tỷ đồng, đạt 29,3% so với dự toán, tăng 37,3% so với cùng kỳ; thu nội địa 3.699 tỷ đồng, đạt 25,3% so với dự toán, tăng 1% so với cùng kỳ.

CẨM VÂN