12:58, 07/06/2023

Thị xã Ninh Hòa diễn tập động viên quân nhân dự bị năm 2023

THẾ ANH

Trong 2 ngày 6 và 7-6, thị xã Ninh Hòa tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy – tham  mưu động viên quân nhân dự bị năm 2023. Đại tá Trần Văn Lý – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo diễn tập.

Nội dung cuộc diễn tập gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Lực lượng vũ trang thị xã nhận mệnh lệnh động viên làm công tác chuẩn bị, thực hành huy động, tiếp nhận, bàn giao quân nhân dự bị tại trạm tập trung của thị xã cho đơn vị nhận nguồn.

Thực hành huy động, tiếp nhận, bàn giao quân nhân dự bị tại trạm tập trung.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự trong xử lý các tình huống giả định chuyển địa phương vào thời chiến; đồng thời nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, làm cơ sở để Cơ quan Quân sự thị xã tiếp tục làm tốt công tác phúc tra, bổ sung biên chế, hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động và huấn luyện  lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.

THẾ ANH