17:32, 06/06/2023

Khẩn trương đưa Quỹ hỗ trợ và phát triển nghề cá Khánh Hòa vào hoạt động từ tháng 8-2023

HẢI LĂNG

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp chiều 6-6, sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo các nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 11 năm 2023 của Chính phủ về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ và phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Ông Trần Hòa Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trên cơ sở các nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện Trường Sa  đã thảo luận các nội dung về: Thành lập Hội đồng quản lý quỹ; điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ; việc ra mắt, công khai thông tin về Quỹ hỗ trợ và phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Ông Trần Hòa Nam thống nhất nhân sự của Hội đồng quản lý quỹ có: Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Tài chính, 3 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo UBND huyện Trường Sa; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan điều hành quỹ. Ông Trần Hòa Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ để gửi các sở ngành liên quan góp ý; sau đó hoàn thiện dự thảo để gửi xin ý kiến của các bộ, ngành có liên quan. Đồng thời khẩn trương hoàn tất các nội dung chuẩn bị để công khai, đưa Quỹ hỗ trợ và phát triển nghề cá Khánh Hòa vào hoạt động từ tháng 8 tới.

HẢI LĂNG