11:20, 06/06/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 5

THIỆN TÂM

Ngày 6-6, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 6-2023.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị trong việc tổ chức Fesstival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023.

5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao.  So cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,3%; Doanh thu hoạt động du lịch tăng gấp 2,1 lần. Tỉnh tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ về an sinh xã hội, giải quyết việc làm; dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt; đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt là Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và tiêu cực...

Trong tháng 6, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy; thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch quan trọng của tỉnh; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu du lịch; triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, giải quyết việc làm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và vốn đầu tư công năm 2022 được phép kéo dài đến hết năm; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, thẩm định giá đất các dự án, quyết tâm bán đấu giá một số lô đất để tạo nguồn ngân sách thực hiện các dự án lớn của tỉnh; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh; trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

THIỆN TÂM