16:35, 05/06/2023

Hội nghị trực tuyến về sử dụng dịch vụ công trực tuyến

N.T

Chiều 5-6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về thúc đẩy, nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Ông Đinh Văn Thiệu tham gia buổi họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu về bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công; kết quả đánh giá Cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương lần 1; trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp,  sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, cả nước mới chỉ có 43,37% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch hành động cụ thể để triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 92,77% bộ, ngành, địa phương hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử.

Tại Khánh Hòa, tính đến tháng 5, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc đăng ký, kết nối Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn; tiếp tục tổ chức triển khai kho quản lý dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và các chức năng liên quan đến công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính Nhà nước, lưu trữ dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hình thành kho dữ liệu điện tử kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. Từ khi triển khai đến nay, có hơn 96.990 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa…

N.T