12:30, 02/06/2023

Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa Khóa VII: Thông qua 6 nghị quyết quan trọng

HẢI LĂNG

Sáng 2-6, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và một số địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu về tham dự Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII
Các đại biểu tham dự Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp.
Chủ tọa điều hành kỳ họp
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, thông qua 6 nghị quyết về: Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa (chuyển mục đích sử dụng 2,41ha rừng trồng sản xuất tại 2 huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh); phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh (tổng mức đầu tư hơn 544,6 tỷ đồng); phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa (tổng mức đầu tư hơn 11,5 tỷ đồng); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 (bằng mức giá đã thực hiện năm 2022).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu thảo luận tại kỳ họp
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu thảo luận tại kỳ họp
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Tham gia thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiều đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ tán thành với sự cần thiết thực hiện dự án này. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là dự án đầu tư công nên trong quá trình triển khai, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ được xây dựng tại vị trí số 01 đường Trần Phú (phường Xương Huân, TP. Nha Trang) là địa điểm lưu dấu nhiều giá trị lịch sử, khi xây dựng vừa đảm bảo tính hiện đại nhưng phải gần gũi với người dân…

Quanh cảnh tại Kỳ họp
Quanh cảnh kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Các nội dung được xem xét thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, tạo không gian mới trong việc phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh: Ngay sau kỳ họp này, tổ chức triển khai có hiệu quả các Quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh và phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo lộ trình. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023, tích cực thu hút các nhà đầu tư chiến lược, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy các Khu, Cụm công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thành và danh mục các dự án đầu tư trọng điểm theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội. UBND tỉnh cần đôn đốc, chỉ đạo nhằm hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và vốn đầu tư công năm 2022 được phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2023, nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chủ động khai thác các nguồn thu mới phát sinh từ các dự án, phấn đấu thu ngân sách năm 2023 vượt chỉ tiêu đề ra. Kịp thời đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa; tập trung đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính thực chất nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thúc đẩy thu hút đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả hơn...

HẢI LĂNG