10:03, 23/03/2023

Cụm thi đua số 7 Bộ Công an: Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Sáng 23-3, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Cụm thi đua số 7 Bộ Công an (gồm công an các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Sáng 23-3, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Cụm thi đua số 7 Bộ Công an (gồm công an các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.


Với khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, các đơn vị Cụm thi đua số 7 thống nhất cùng nhau thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Công an giao nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Trong đó, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022; 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 75% và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%; đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo đúng lộ trình đề ra.


LAN PHƯƠNG