10:11, 16/11/2022

Dự án CCSEP Nha Trang: Tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch

Sáng 16-11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa cuộc họp trực tuyến với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB), các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Bình để tổng kết chuyến công tác hỗ trợ thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (Dự án CCSEP).

Sáng 16-11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa cuộc họp trực tuyến với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB), các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Bình để tổng kết chuyến công tác hỗ trợ thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (Dự án CCSEP).


Theo đánh giá của WB, đến tháng 10-2022, tổng khối lượng nguồn vốn của 4 tỉnh hoàn thành giải ngân để thực hiện dự án là 68,3 triệu USD trong tổng số hơn 180 triệu USD đã cam kết (đạt 38%), tăng 13,5 triệu USD so với tháng 5-2022; phần còn lại là 111,5 triệu USD cần 41 tháng để thực hiện. Việc triển khai dự án còn chậm so với tiến độ đề ra. Riêng Dự án CCSEP Nha Trang, đến nay đã giải ngân được 452,7 tỷ đồng (tương đương 19,7 triệu USD), đạt 41,3% tổng nhu cầu vốn dự án. Địa phương đã hoàn tất công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất 580/581 trường hợp bị ảnh hưởng; phê duyệt phương án bồi thường 176 trường hợp; 52 trường hợp đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp thu, ghi nhận ý kiến đánh giá và kiến nghị của WB; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đúng mốc thời gian đã đề ra, đảm bảo hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình trước khi kết thúc thời gian dự án được gia hạn (ngày 30-6-2024). Ông kiến nghị các bộ, ngành Trung ương và WB tiếp tục quan tâm, xem xét sớm trình phê duyệt điều chỉnh Hiệp định gia hạn thời gian cho dự án là 18 tháng như chủ trương gia hạn dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Trong quá trình xem xét thực hiện các thủ tục điều chỉnh hiệp định, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục cân đối, bố trí vốn cho dự án trong năm 2023 theo số liệu đăng ký của UBND tỉnh.


V.K