04:10, 06/10/2022

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023: Dự kiến tổ chức vào tháng 6

Chiều 6-10, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà năm 2023 (tên viết tắt là Festival Biển 2023).

 

Chiều 6-10, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà năm 2023 (tên viết tắt là Festival Biển 2023).

 

Đồng chí Đinh Văn Thiệu kết luận cuộc họp
Ông Đinh Văn Thiệu kết luận cuộc họp

 

Theo dự thảo kế hoạch, Festival Biển 2023 dự kiến tổ chức trong 4 ngày, thời gian trong tháng 6-2023. Địa điểm tổ chức chủ yếu tập trung tại TP. Nha Trang; ngoài ra các hoạt động phụ trợ, hưởng ứng festival sẽ diễn ra tại một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đây là điểm mới của đợt festival này. Nhóm chương trình chính của festival gồm chương trình lễ khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố và chương trình nghệ thuật. Bên cạnh đó còn có các nhóm hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao, du lịch, giáo dục, ẩm thực, thương mại... Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã thảo luận, góp ý về định hướng truyền thông, thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động... của chương trình Festival Biển 2023.

 

Kết luận cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu giao Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp ý kiến các thành viên dự họp, điều chỉnh kế hoạch tổ chức Festival Biển 2023 phù hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành kế hoạch chính thức. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao làm việc cùng các bộ, ngành Trung ương để đưa các hội nghị, hội thảo quốc tế, hoạt động văn hóa nghệ thuật về tổ chức tại Khánh Hòa trong thời gian diễn ra festival; tham mưu UBND tỉnh thư mời vận động các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp tham gia các hoạt động trước, trong festival; phối hợp cùng Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện... Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, tham mưu đăng ký phát sóng trực tiếp lễ khai mạc festival trên các kênh truyền hình; phối hợp xây dựng clip tuyên truyền, quảng bá về festival; xây dựng chương trình họp báo tại Nha Trang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... Giao Sở Du lịch vận động các khách sạn, đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ lữ hành có các hoạt động hưởng ứng festival...

 

VĨNH THÀNH