09:08, 04/08/2022

Ông Nguyễn Khắc Hà - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Sơn Thái

Ngày 4-8, ông Nguyễn Khắc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 4-8, ông Nguyễn Khắc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
 
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Hà chỉ đạo tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Khắc Hà chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Hà đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Thái cần định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng để phát triển kinh tế hộ gia đình; chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, Đảng ủy xã cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc. Ông thống nhất hỗ trợ kinh phí 1,1 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa nhà cộng đồng thôn Giang Biên.
 
 
Hiện nay, xã Sơn Thái đã đạt 10 tiêu chí nông thôn mới, còn 9 tiêu chí chưa đạt. Tổng số hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã là 567 hộ...
 
 
THẾ TÀI