10:08, 04/08/2022

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 90 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp

Từ ngày 3 đến 5-8, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 90 học viên là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị của Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 3 đến 5-8, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 90 học viên là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị của Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh.


Trong chương trình, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo...


T.ANH